Orzeczenie
o niepełnosprawności

  • Kto może uzyskać?
  • Tryb załatwiania
  • Pobierz wniosek
  • Odwołanie od decyzji
  • Częste pytania

Załatwianie spraw

Zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (DzU. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami) w tym dziale publikujemy informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w .................... . Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Oglądasz teraz:   StartBIPZałatwianie spraw
| + -