Orzeczenie
o niepełnosprawności

  • Kto może uzyskać?
  • Tryb załatwiania
  • Pobierz wniosek
  • Odwołanie od decyzji
  • Częste pytania

Prawne podstawy działania

Na tej stronie znajdują się skróty do działów przedstawiających akty prawne regulujące podstawy działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Aby dotrzeć do treści wybranego aktu normatywnego należy kliknąć odnośnik poniżej lub wybrać odpowiednie łącze z bocznego menu.

Akty prawa państwowego

Na tej stronie znajdują się łącza do podstawowych aktów prawa państwowego określających podstawy działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Aby dotrzeć do treści wybranego aktu normatywnego, należy skorzystać z odsyłaczy prowadzących do stron zewnętrznych.

Czytaj więcej: Akty prawa państwowego

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Oglądasz teraz:   StartBIPPrawne podstawy działania
| + -